31 ianuarie 2020

În data de 31 ianuarie 2020, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui,  au reprezentat Curtea Constituțională a României la Seminarul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: instrument viu la 70 de ani de la semnare” și la Ședința solemnă a Curții Europene a Drepturilor Omului, organizate la Strasbourg cu ocazia deschiderii anului judiciar . În cadrul seminarului au fost abordate temele: Egalitatea de gen, Mediul și, respectiv, Știință și Tehnologie, în cadrul cărora au fost punctate principiile/criteriile de bază ce se desprind din jurisprudența CEDO pentru abordarea acestor subiecte de o stringentă actualitate în plan socio-juridic.

În ziua precedentă, delegația Curții Constituționale a României a avut o întâlnire de lucru cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre SICILIANOS, la care au participat și doamna Iulia Antoanella MOTOC, judecător CEDO din partea României, domnul Roderick LIDDELL, grefier și domnul Patrick TITIUN, șef al cabinetului președintelui CEDO, fiind discutate, în principal, aspecte relevante rezultate din activitatea jurisdicțională recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale a României.