5 decembrie 2023

Președintele Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, împreună cu domnul BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, au participat astăzi, 5 decembrie 2023, la ceremonia de deschidere a Marii Finale THEMIS 2023, organizată de Institutul Național al Magistraturii (INM) și European Justice Training Network (EJTN).

Cu acest prilej, președintele Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, a rostit, în Aula INM, un discurs, prin care a subliniat importanța formării judecătorilor și procurorilor într-un sistem organizat și profesionalizat în cadrul școlilor de magistratură din Europa, precum și necesitatea realizării unor schimburi de experiențe și de bune practici în domeniul dreptului, pentru a facilita nevoia de dialog specializat atât între ordinile juridice naționale, cât și între acestea și ordinea juridică a Uniunii Europene.

Schimburile de experiență, în variatele lor forme, realizate prin intermediul școlilor de magistratură, contribuie la crearea unei conștiințe juridice europene în care sunt promovate valorile pe care se fundamentează Uniunea Europeană. Concursurile organizate de școlile de magistratură în cadrul organizatoric oferit de EJTN au menirea de a reuni viitori judecători și procurori din diferite state europene într-un efort comun de valorificare a ideilor și a principiilor care fac parte din patrimoniul judiciar european.

Președintele Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, a evidențiat, în același timp, că tema ediției de la București a concursului THEMIS 2023 – Accesul la justiție – valorifică un concept de esență constituțională, ce face parte din patrimoniul constituțional european comun, dovadă fiind și consacrarea sa atât în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cât și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Președintele Curții Constituționale din România a subliniat necesitatea studiului dreptului constituțional în cadrul școlilor de magistratură, această materie, fiind, de altfel, parte componentă a planului de învățământ al INM.

Președintele Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, a invitat participanții la concurs să efectueze o vizită de lucru la sediul instanței de contencios constituțional, în considerarea bunei cooperări pe care aceasta o are cu INM, și a urat mult succes evenimentului, precum și celor opt echipe calificate în finala THEMIS 2023, care provin – în ordine alfabetică – din Franța, Italia, România și Țările de Jos.

Discursul susținut de domnul Marian Enache se găsește aici.