Comunicat de presă, 14 septembrie 2022

I. În ședința din 14 septembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în Romania și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este constituțională în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a statuat că problema de drept ridicată de autorul obiecției de neconstituționalitate este una de corelare a actelor normative între ele, iar reglementarea criticată nu ridică probleme de constituționalitate cu privire la încălcarea principiilor legalității și securității juridice sau a dreptului la ocrotirea sănătății.

Totodată, Curtea nu a reținut încălcarea art.108 alin.(3) din Constituție, deoarece abrogarea dispozițiilor art.4 din Legea nr.584/2002 prin Ordonanța Guvernului nr.18/2021, fiind o abrogare parțială, este asimilată modificării actului normativ. Or, Legea nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în temeiul căreia a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr.18/2021, prevede expressis verbis că Guvernul este abilitat să modifice „acte normative, cu putere de lege, în domeniul sănătăţii”.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat începerea dezbaterilor pentru data de 5 octombrie 2022 în următoarele cauze:

1. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;

2. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecție formulată de Guvernul României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa,14 septembrie 2022.pdf