Comunicat de presă, 26 ianuarie 2022

I. În ședința din data de 26 ianuarie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a decis:

A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România din Senat și a constatat că este constituțională Hotărârea Senatului nr.131/2021 pentru revocarea din funcția de președinte al Senatului a doamnei senator Anca Dana Dragu.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. Curtea Constituțională a amânat dezbaterile pentru data de 9 februarie 2022 cu privire la:

– obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, obiecție formulată de parlamentari aparținând Uniunii Salvați România,

– obiecțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, obiecții formulate de Avocatul Poporului și, respectiv, de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, precum și de deputați neafiliați și un deputat al Grupului Minorităților Naționale,

– obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, obiecții formulate de Guvernul României,  și, respectiv, de Președintele României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 26 ianuarie 2022.pdf