Comunicat de presa, 28 aprilie 2022

I. În ședința din data de 28 aprilie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, după conexarea celor două sesizări cu același obiect formulate de Avocatul Poporului și, respectiv, de 51 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile articolului unic din Legea pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că prevederile art.26 lit.d) din același act normativ sunt constituționale în raport de criticile formulate.

Textul declarat ca neconstituțional are următorul cuprins: „Art.14. – Este nedemn de a fi avocat: a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”. Curtea Constituțională a reținut că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” a fost constatată ca neconstituțională prin Decizia nr.225 din 4 aprilie 2017.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 28 aprilie 2022.pdf