COMUNICAT DE PRESĂ, 4 aprilie 2023

În ședința din 4 aprilie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis:

Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, precum şi dispoziţiile art.I pct.59 [cu referire la introducerea art.140 ind.2 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat] și ale art.II pct.59 [cu referire la introducerea art.120 ind.2 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative] din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.174/2022, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a constatat că motivele de neconstituționalitate referitoare la încălcarea dispozițiilor art.1 alin.(3) și (5), ale art.69 alin.(2), ale art.70 alin.(2), ale art.75 și ale art.76 alin.(3) din Constituție, din perspectiva nerespectării termenului regulamentar privind imprimarea și difuzarea către deputați a raportului comisiei sesizate în fond, sunt neîntemeiate, întrucât ceea ce se invocă în susţinerea obiecţiei de neconstituţionalitate reprezintă o chestiune care ţine de aplicarea regulamentelor parlamentare în cazul adoptării unei legi aflate în procedura de urgenţă.

Totodată, Curtea a constatat că motivele de neconstituţionalitate extrinsecă privind încălcarea de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.174/2022 a dispozițiilor art.115 alin.(4) din Legea fundamentală sunt, de asemenea, neîntemeiate, întrucât, pe de o parte, împrejurările reținute în preambulul ordonanței de urgență criticate se încadrează în conceptul constituţional de „situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, astfel cum acesta a fost definit în jurisprudenţa Curții Constituționale, iar, pe de altă parte, urgenţa a fost motivată corespunzător în preambulul ordonanţei de urgenţă.

De asemenea, Curtea a constatat că dispoziţiile art.I pct.59 [cu referire la introducerea art.140 ind.2 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat] și ale art.II pct.59 [cu referire la introducerea art.120 ind.2 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative] din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.174/2022 sunt redactate cu suficientă claritate şi previzibilitate astfel încât să poată fi aplicate și nu produc, în sine, o insecuritate juridică.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

COMUNICAT DE PRESĂ, 4 aprilie 2023.pdf