Comunicat de presă, 6 aprilie 2022

I. În ședința din data de 6 aprilie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, a decis:

– Cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000;

– Cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, obiecție formulată de un număr 41 de deputați aparținând Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Social Democrat și neafiliați.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Curtea Constituțională (după conexarea celor două sesizări cu același obiect formulate de Avocatul Poporului și, respectiv, de 50 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România) a amânat pentru data de 4 mai 2022 deliberările privind obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 pct.27 cu referire la introducerea art.10 ind.2 în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, art.10, art.13 și art.48 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

 

Comunicat de presă, 6 aprilie 2022