Comunicat de presa, 15 septembrie 2021

În ședința din 15 septembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția formulată de Președintele României și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.I din Legea pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 15 septembrie 2021.pdf