Decizii de admitere

NumeDatăPublicat
DECIZIA nr.29 din 29 ianuarie 2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 19/02/2020Publicată Monitorul Oficial nr.128 din 19.02.2020
DECIZIA nr.678 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „al exemplarelor cu potențial agresiv” din cuprinsul dispozițiilor art.6 alin.(4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi19/02/2020Publicată în M.Of. nr.126 din 18.02.2020
DECIZIA nr.25 din 22 ianuarie 2020 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului României nr.36 din 10 septembrie 2019 pentru alegerea președintelui Senatului18/02/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.122 din 17.02.2020
DECIZIA nr.702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „la înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice06/02/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.96 din 10.02.2020
DECIZIA nr.731 din 6 noiembrie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(1 ind.1) şi alin.(1 ind.3)], pct.3 [cu referire la art.4 alin.(3) şi (4)], pct.6 [cu referire la art.7 alin.(1 ind.1)], pct.7 [cu referire la art.7 alin.(4)], pct.8 [cu referire la art.7 alin.(5 ind.1)] şi pct.9 [cu referire la art.8 alin.(5) teza a doua] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite27/01/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.59 din 29.01.2020
DECIZIA nr.591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.62 alin.(1), (2) și (3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr.206/2016, precum și a dispozițiilor art.63 alin.(1) și (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr.206/201623/01/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 28.01.2020
DECIZIA nr.535 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.589 alin.(1) lit.b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală21/01/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.1026 din 20.12.2019
DECIZIA nr.581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr.30/201721/01/2020Publicată în Monitorul Oficial nr.40 din 21.01.2020
DECIZIA nr.590 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.469 alin.(3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr.13 din 3 iulie 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii 17/12/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.1019 din 18.12.2019
DECIZIA nr.537 din 25 septembrie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale ,,Administrația Porturilor Dunării Fluviale”-S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate07/11/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.907 din 08.11.2019
DECIZIA nr.538 din 25 septembrie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu07/11/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.908 din 11.11.2019
DECIZIA nr.657 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei ”pe bază de abonament”, cuprinsă în art.84 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/201131/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.882 din 01.11.2019
DECIZIA nr.420 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar31/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.883 din 01.11.2019
DECIZIA nr.466 din 29 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie24/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.862 din 25.10.2019
DECIZIA nr.439 din 10 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice18/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.852 din 22.10.2019
DECIZIA Nr.417 din 3 iulie 2019 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte10/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.825 din 10.10.2019
DECIZIA nr.504 din 18 septembrie 2019 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între primul-ministru, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte02/10/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.801 din 03.10.2019
DECIZIA Nr.467 din 29 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară19/09/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.765 din 20.09.2019
DECIZIA Nr.464 din 18 iulie 2019 asupra propunerii legislative de revizuire a Constituției României [Pl-x 331/3.07.2019]31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.646 din 05.08.2019
DECIZIA Nr.465 din 18 iulie 2019 asupra propunerii legislative pentru revizuirea Constituţiei României [Pl-x 332/3.07.2019]31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.645 din 05.08.2019
DECIZIA nr.418 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1-6 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației19/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.636 din 31.07.2019
DECIZIA nr.323 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.15 alin.(2) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei „cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special” din art.61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.595 din 19.07.2019
DECIZIA nr.317 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 alin.(1), (2) și (3) și art.6 alin.(1) din Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.605 din 23.07.2019
DECIZIA nr.318 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.14 alin.(4) din anexa nr.VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.606 din 23.07.2019
DECIZIA nr.393 din 5 iunie 2019 cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate12/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.581 din 16.07.2019
DECIZIA nr.404 din 6 iunie 2019 referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „România 2040”11/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.580 din 16.07.2019
DECIZIA nr.382 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.31 alin.(7) din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr.360/200605/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 10.07.2019
DECIZIA nr.383 din 29 mai 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura05/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.549 din 04.07.2019
DECIZIA nr.391 din 4 iunie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale01/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.510 din 24.06.2019
DECIZIA Nr.384 din 29 mai 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului — Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău29/05/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.499 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.331 din 21 mai 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative21/05/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.493 din 18.06.2019
DECIZIA Nr.250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.386 alin.(1) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.500 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.126 alin.(4)—(6) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.494 din 19.06.2019
DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.429 din 30.05.2019
DECIZIA Nr.214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 în ansamblul său09/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.435 din 03.06.2019
DECIZIA Nr.197 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(13) și (14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor09/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.438 din 03.06.2019
DECIZIA Nr.88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.281 alin.(4) lit.a) din Codul de procedură penală raportat la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ13/02/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.499 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.174 alin.(1) și art.282 alin.(1) din Codul de procedură penală13/02/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.498 din 19.06.2019