Decizii de admitere

NumeDatăPublicat
DECIZIA Nr.467 din 29 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară19/09/2019Nepublicată
DECIZIA Nr.464 din 18 iulie 2019 asupra propunerii legislative de revizuire a Constituției României [Pl-x 331/3.07.2019]31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.646 din 05.08.2019
DECIZIA Nr.465 din 18 iulie 2019 asupra propunerii legislative pentru revizuirea Constituţiei României [Pl-x 332/3.07.2019]31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.645 din 05.08.2019
DECIZIA nr.418 din 3 iulie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1-6 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației19/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.636 din 31.07.2019
DECIZIA nr.323 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.15 alin.(2) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei „cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special” din art.61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.595 din 19.07.2019
DECIZIA nr.317 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 alin.(1), (2) și (3) și art.6 alin.(1) din Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.605 din 23.07.2019
DECIZIA nr.318 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.14 alin.(4) din anexa nr.VII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice18/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.606 din 23.07.2019
DECIZIA nr.393 din 5 iunie 2019 cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate12/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.581 din 16.07.2019
DECIZIA nr.404 din 6 iunie 2019 referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „România 2040”11/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.580 din 16.07.2019
DECIZIA nr.382 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.31 alin.(7) din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr.360/200605/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 10.07.2019
DECIZIA nr.383 din 29 mai 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura05/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.549 din 04.07.2019
DECIZIA nr.391 din 4 iunie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale01/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.510 din 24.06.2019
DECIZIA Nr.384 din 29 mai 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului — Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău29/05/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.499 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.331 din 21 mai 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative21/05/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.493 din 18.06.2019
DECIZIA Nr.250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.386 alin.(1) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.500 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.126 alin.(4)—(6) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.494 din 19.06.2019
DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală16/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.429 din 30.05.2019
DECIZIA Nr.214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 în ansamblul său09/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.435 din 03.06.2019
DECIZIA Nr.197 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19 alin.(13) și (14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art.41 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor09/04/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.438 din 03.06.2019
DECIZIA Nr.88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.281 alin.(4) lit.a) din Codul de procedură penală raportat la art.281 alin.(1) lit.f) din același act normativ13/02/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.499 din 20.06.2019
DECIZIA Nr.87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.174 alin.(1) și art.282 alin.(1) din Codul de procedură penală13/02/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.498 din 19.06.2019