Atribuțiile Curții Constituționale

Reguli comune

Controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare

Verificarea constituţionalităţii iniţiativelor de revizuire a Constituţiei

Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaţionale

Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului

Soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate

Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice

Respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmarea rezultatelor sufragiului

Constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României

Emiterea avizului pentru suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

Exercitarea atribuţiilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului şi la confirmarea rezultatelor acestuia

Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Judecarea contestaţiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic

Alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii